نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار

استامپ

بسیار از افراد برای اعتبار بخشیدن به اسناد و مدارک در کنار امضاءخود از مهر استفاده می کنند در حقیقت این مهر بیان کننده اعتبار هر شخصی است .

بنابرین برای مهر زدن باید از استامپ مناسبی استفاده کنند تا مهرشان روی سند و مدرک به خوبی نمایان شود

استامپ نانو

پاک شونده نانو پاک شدن مرکب از روی انگشت

به راحتی اثر گذاری بسیار دقیق و عالی قابلیت استفاده از 10 برابر استامپ معمولی خشک نشدن جوهر ان در مدت کوتاه استفاده

از رنگ ابی و مشکی که مورد تایید ادارات و سازمان ها میباشد قاب و بسته بندی زیبا و مناسب و همینطور  نانو ترودات خارجی

 

اگر کارتان به نوعی است که با مهر سروکار دارید

با خشک شدن و تمام شدن جوهر به جای دور انداختن آن میتوانید

از جوهر پلکانی حجم 28 میلی لیتر استفاده کنید طراحی این محصول به شکلی است

که مثل یک قطره چکان عمل کرده و هنگام ریختن جوهر در استامپ

میتوانید کاملا روی آن احاطه داشته باشید این ویژیکی مانع از کثیف کاری و پخش شدن جوهر میباشد

پلیکان دارای دو نوع کوچک و بزرگ می باشد